Στις 22–25 Σεπτεμβρίου 2022 διεξήχθη στην Αθήνα το 10ο Διεθνές Συνέδριο του οργανισμού HAICTA (Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment) — https://2022.haicta.gr/. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκε το έργο Urbana 🌱, στην παρουσίαση με τίτλο “Urbana: An innovative platform for collective awareness and enhancement of urban agriculture”.