Το έργο Urbana παρέχει μια τεχνολογικά καινοτόμα πλατφόρμα για την οικοδόμηση μιας «γέφυρας» ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των Γεωργικών Συμβούλων και των Αστικών Καλλιεργητών, ενισχύοντας την κοινωνική καινοτομία και τη συλλογική ευαισθητοποίηση για την αειφορία των πόλεων. Μέσω του Urbana οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν αστικές καλλιέργειες μικρής κλίμακας, καθώς και άλλες δραστηριότητες που έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν σχετικά με την αστική γεωργία με τη μορφή Do It Yourself (DIY) έργων, ενώ παράλληλα μπορούν να αξιοποιούν πληροφορίες και συμβουλές που συλλέγονται από μηχανισμούς crowdsourcing, αισθητήρων IoT και κοινωνικών δικτύων. Οι υπηρεσίες του ολοκληρωμένου συστήματος Urbana είναι διαθέσιμες στους χρήστες μέσω εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου (Mobile Application), συμβατής με τα λειτουργικά συστήματα Android και Apple iOS. Η εφαρμογή διανέμεται μέσω των αντίστοιχων καναλιών Google Play store και Apple store.

Το Urbana στο Google Play
Το Urbana στο App Store